**विदर्भ विकास मंडळाच्या अध्यक्षपदी चैनसुख संचेती**ऊर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळाच्या अध्यक्षपदी योगेश जाधव*विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या उपाध्यक्षपदी आमदार डॉ. सुनील पंजाबराव देशमुख*

3chensukh_sancheti_sunil_deshmukh_final

3chensukh_sancheti_sunil_deshmukh_final

*विदर्भ विकास मंडळाच्या अध्यक्षपदी चैनसुख संचेती*
*ऊर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळाच्या अध्यक्षपदी योगेश जाधव*
*विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या उपाध्यक्षपदी आमदार डॉ. सुनील पंजाबराव देशमुख*

-->