*नववर्षचा दिवशी संतनगरीत भावीकानी घेतले श्री चे दर्शन. *नववर्षला आद्यात्माची साथ …..** भाविकांची अलोट गर्दी *

uvs171031-001

3 1 2

शेगाव ( ०१.-जानें -२०१८) –(बुलढाणा टुडे उपडेट )… विदर्भ ची पंढरी म्हणूंन ओळख असल्येल्या  संत नगरी शेगाव  येथे नवर्षा निमित वर्षा आज  पहिला दिवस श्री संत गजानन महाराज यांचा दर्शना ने सुरवात करण्या करीता … संपूर्ण राज्यातून मोठ्या संखेन भाविक शेगाव  मधे दाखल झाले होते. सकाळ पासूनच  लांबच्या -लांब रांगा  श्री चा दर्शना करीता दिसून येत होत्या . विशेष म्हण्जे या नवर्षा करीता मंदीर प्रशासनातील  सेवाधारी मडळी मंदीर  विश्वस्तानचा मार्गदर्शना खाली   सज्ज होते. भाविकान दर्शना करीता  नियोजित दर्शन व्यवस्था करण्यात आली होती .दुपारी २ वाजता आढावा घेतला असता जवळपास  तबल ३ तास नंतर भूयारातील श्रीचं भाविकांचे  दर्शन होत  होते  .या संपूर्ण वेळी  भाविक गण गण गणतात बोतेय चा जप करीत होते. नववर्ष  लाखो भाविक  शिस्त-बद्ध  नियोजन या मुळे दर्शन-बारी  मधे भाविकन च दर्शन लवकर होत होते.एकंदरीत नवर्ष चा दिवशी पाहटे ५ वाजे पासून मंदीर परिसरात  भक्तान ची संख्या वाढतच होती . त्यामुळे भक्तना चा सोयी साठी दर्शनाची तसेच मंदीर प्रवेश व बहर्ग्मन साठी स्वतंत्र मार्ग -व्यवस्था केली होती . श्री चा  दर्शना नंतर अनेक भाविकाननी आनंदसागर चे ही अवलोकन करीत नववर्षा चा पहिला दिवस संत नगरीत अनुभवला  संपूर्ण दिवसभर शहरा  मधे पोलीस प्रशांसना चा वतीन चोख बंदोबस्त ठेवणायत आला होता .  

 

-->