*खामगाव शहरातील 23- मार्च २०१७ पाणी पुरवठा *

nal

nal

वामननगर पाण्याची टाकी —-

समता कॉलनी , वामननगर , जिया  कॉलनी , समन्वय नगर
जैन सोसायटी , भाग्योदय  कॉलनी , टिचर  कॉलनी.  मिल्लत   कॉलनी., हरी फैल . 

 * घाटपुरी  नाका पाण्याची टाकी*

 पाणी पुरवठा होणार नाही ……
टिप — काही तांत्रिक अडचण झाल्यास बदल होऊ शकतो .
nal1

 

-->