*खामगाव शहरातील 22- मार्च २०१७ पाणी पुरवठा *

nal

nal

सतीफैल ,जुना फैल , नवा फैल , मस्तान चौक, लोहार गली , कॉटन मार्केट ,

लकडगंज ,कारंजा चौक, आठवडी बाजार , बारादरी , मेनरोड , गांधी चौक,अकोला बाजार .

 * घाटपुरी  नाका पाण्याची टाकी*

पाणी पुरवठा बंद .
टिप — काही तांत्रिक अडचण आल्यास पाणी वाटप मधेय  बदल होऊ शकतो …
nal1

 

-->