*खामगाव शहरातील 8- मार्च २०१७ पाणी पुरवठा *

nal

nal

वामन नगर टाकी -    कापड लाईन , जलालपूर , अकोला बाजार , आठवडी बाजार , बालाजी प्लॉट , अग्रसेन चौक , मोहन चौक , सनी पॅलेस .

* घाटपुरी नाका पाण्याची टाकी*
चांदे कॉलनी , मुक्तानंदनगर , नाथप्लॉट , टापरे नगर ,केला नगर , तंत्रनगर ,
ब्राह्मण सभागृह , चिंतामणीनगर , सिद्धीविनायक नगर .

nal1

 

-->