*खामगाव शहरातील 6 मार्च २०१७ पाणी पुरवठा *

nal

nal

वामननगर पाण्याची टाकी — बाळापूर फैल , हिरानगर , तलाव रोड , ज्ञानपीठ स्कूल , बकरी बाजार , बलवारपूरा ,स्वीपर कॉलनी , माखरीया मैदान.,देशमुख प्लॉट. 

 घाटपुरी नाका टाकी —  दाळफैल , फाटकपुरा ,गवळीपुरा , गोरक्षण रोड , डॉ व्हाराडे , राठी प्लॉट ,भुसारा ,चोकसें लेआऊट , मस्तान चौक .   

nal1

 

-->