*खामगाव शहरातील ४ मार्च २०१७ पाणी पुरवठा *

nal

nal

वामन नगर पाण्याची टाकी :
बोबडे कॉलोनी , शिवकृपा कॉलोनी  ,तिरुपतीनगर  , शंकरनगर  ,यशोधरा नगर ,दलितवस्ती ,
घरकुल  ….. 
* घाटपुरी  नाका पाण्याची टाकी*
मढी , सुटाळपुरा , गोपाळ नगर, जोशीनगर , अंबिका नगर ,केशव नगर , फारशी, म्हाडा कॉर्टर , पुरवार  गली ,पानाट गली ,गोरक्षण रोड ,
माहेश्वरी भवन , भुसार , बोरीपुरा .  
nal1

 

-->